Huisartsen Medisch Centrum Aalst

 

Welkom op de site van de huisartsen van Medisch Centrum Aalst. Op deze site vindt u alle informatie betreffende onze praktijken

 

 

In onze huisartsenpraktijk zijn 4 huisartsen werkzaam:

Dr. M.A.G.F. Janssen

Dr. C.P. Versteeg

Dr. M. Pikaar

Dr. J. Nijenhuis

Op deze site kunt u medische informatie vinden over allerlei ziektebeelden en aandoeningen. U kunt herhaalreceptuur aanvragen, een klacht indienen of administratieve gegevens doorgeven (via contactformulier). U kunt zien wie er werkzaam zijn in onze praktijk, wat onze openingstijden zijn, hoe u ons kunt bereiken etc. Ook kunt u informatie vinden over geneesmiddelen. Bladert u gerust eens door de inhoud.

Zorg houdt zich niet aan openingsuren. Voor medicatie buiten de openingsuren is er de dienstdoende apotheek. De centrale huisartsenpost in Veldhoven kan u hiermee verder helpen en verwijzen, tel: 0900-1232024

 

INFO-AVOND OVER ´KIND EN ZORG´

OP MAANDAG 13 APRIL 2015

 

 

Deze avond wordt gehouden in het Medisch Centrum Aalst, 2de verdieping,  Raadhuisstraat  6B te Waalre.  Zie hieronder welke disciplines wat gaan vertellen.

19.15:                   INLOOP

19.35-20.00:       1STE SPREKER:                    Agnes van Heteren (Logopediste)

20.00-20.25:       2DE SPREKER:                     Doris Marquet (Kindertherapeut)

20.25 -20.40:      PAUZE

20.40-21.05:       3DE SPREKER:                     Jessie Fontein en Katja van den Abeelen (Mensendieck)

21.05-21.25:       4DE SPREKER                       Loes Huybers   en Marleen Tuip  (Kinderfysiotherapeuten)

21.25                     AFSLUITING

 

Heeft u interesse dan kunt u zich hier inschrijven via onderstaand inschrijfformulier. In te leveren bij de balie van het Medisch Centrum Aalst

 

 

 

LET OP: ZORGKOSTEN 

Op verzoek van uw zorgverzekeraar informeren wij u hierbij dat zowel onderzoek (zoals labaratoriumonderzoek van bloed, ontlasting, urine en beeldvormend- en functieonderzoek) als voorgeschreven medicatie en een behandeling door een  specialist en soms ook  paramedicus ten laste kan gaan van uw eigen risico. Wordt u behandeld in het kader van ketenzorg bij diabetes, hart- en vaatziekten of Astma/COPD dan geldt het eigen risico meestal niet. Voor preciese informatie hierover verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

 

BELANGRIJK

Uw medische gegevens electronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming!!

Als u bij een onbekende arts of huisartsenpost terechtkomt is het goed als deze zorgverlener uw patientgegevens kan inzien. Hij/zij kan zo snel een beeld vormen van uw gezondheidssituatie. Daarvoor is het wel nodig dat gegevens worden uitgewisseld tussen collega's in de zorg.

Met ingang van 1 januari 2013 kan dit alleen nog maar als u hiervoor vooraf toestemming voor geeft. Zonder uw toestemming zijn uw medische gegevens vanaf 1 januari niet meer automatisch beschikbaar voor andere zorgverleners.

De gegevens waar het om gaat zijn enerzijds persoonsgegevens zoals burgerservicenummer, naam en adres, anderzijds betreft het medische gegevens als medicatiegebruik en diagnosegegevens. Alleen huisartsen en apothekers kunnen hier gebruik van maken. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen en mogen dit niet!! Bovendien moeten zorgverleners die medische gegevens beschikbaar stellen of willen raadplegen voldoen aan strenge voorwaarden. Zo wordt er precies vastgelegd wie op welk tijdstip uw gegevens inziet, zodat dit later gecontroleerd kan worden. Computersystemen en netwerken moeten ook aan wettelijke veiligheidseisen voldoen.

Als huisartsenpraktijk moeten wij van iedere patient afzonderlijk antwoord krijgen of we zijn of haar gegevens wel of niet beschikbaar mogen stellen. Voor kinderen onder de 12 jaar mogen de ouders deze keuze aan ons doorgeven. Van kinderen tussen 12 en 16 jaar hebben we toestemming nodig van zowel de ouders als van het kind zelf en kinderen vanaf 16 jaar kunnen hun beslissing zelf aan ons kenbaar maken. Op de praktijk, bij de apotheek en bij de huisartsenpost kunt u een registratieformulier invullen en bij ons inleveren. De keuze mag ook mondeling aan ons doorgegeven worden. Uw keuze zal in ons computersysteem worden opgenomen. Met uw akkoord mogen uw medische gegevens zowel regionaal als landelijk gedeeld worden. U behoudt altijd het recht om uw goedkeuring in te trekken.

Als u nog meer informatie wenst of nog vragen heeft, of u wilt uw keuze aan ons kenbaar maken kunt u ten allen tijde contact opnemen met de prakijk. Telefonisch of via het contactformulier op deze site.

Download hier het toestemmingsformulier

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Agressie in de praktijk
AgressieprotocolAgressieHelaas worden wij in onze huisartsenpraktijk steeds vaker geconfronteerd ... Lees verder »
Overgewicht
Ongeveer de helft van de mensen in Nederland heeft overgewicht. Overgewicht kan uw gezondheid sch... Lees verder »
BELANGRIJK!!!
Uw medische gegevens electronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming!!Als u bij een onbekende... Lees verder »
Ga voor een gezonde toekomst!
U weet het wel: gezond leven is belangrijk. Dat hoort iedereen vaak genoeg. Maar hoe pakt u dat e... Lees verder »
nieuwsarchief

Zorgverleners binnen MCA

 

Fysiotherapie J-W de Knegt en W van den Bungelaar

www.knegt-bungelaar.nl

Oefentherapie Mensendieck

K van den Abeelen en J Fontein

www.oefentherapieaalstwaalre.nl

Verloskundige praktijk de Boreling

www.deboreling.nl

Verloskundige praktijk Vivre

www.vivreverloskunde.nl

Kinder- en jeugdtherapie D. Marquet

www.kinderenjeugdtherapie.com

Dietetiek Karin van de Sanden

www.karinvandesanden.nl

Podotherapie Raf Thijs

06 11160094

Psychologie Daphne Meijee

www.praktijkpsychologie.nl

Logopedie A van Heteren

www.logopediewaalre.nl

Dermacure huidtherapie

http://dermacure.nl/

Roder Consult Verslavingszorg

www.roderconsult.nl

 

 

Handig